ייעוץ כלכלי ושמאי

קבוצת מילר מתמחה במתן ייעוץ כלכלי ושירותי שמאות מקרקעין, הכוללים בין היתר ביצוע הערכות שווי ואומדנים, עריכת חוות דעת שמאיות, דוחות אפס, בדיקות כדאיות כלכלית ועוד.

כיום כבר ברור יותר מתמיד כי שירותי ייעוץ כלכלי ושמאות כאמור הינם כלי עבודה הכרחיים בעסקאות נדל״ן קטנות כגדולות ומשמשים עבור משקיעים ויזמים כמצפן המסייע להם בהליכי קבלת החלטות הקשורות ברכישה, מכירה והשבחה של נכסי נדל"ן, גיבוש הצעות רכישה במכרזים והליכי התמחרות, הגשת דיווחים לרשויות המס, הליכים בבתי משפט, עמידה בדרישות רגולטוריות שונות, ועוד.

קבוצת מילר ייעוץ והשקעות | בית השקעות לנדל"ן

ייעוץ וליווי כלכלי ושמאי

אתם מתכננים להשקיע בנכס אבל אין לכם את כל הכלים להחליט אם ההשקעה תהיה מניבה וכדאית או לא, אתם עומדים לבצע עסקת קומבינציה אבל אתם לא יודעים מה שיעור הקומבינציה שיש לדרוש והאם השגתם ממנה את המקסימום, בבניין שלכם מתוכנן פרויקט תמ״א 38 או פינוי ובינוי ואתם לא בטוחים אם התמורה לעסקה שהציעו לכם היא הוגנת. אנו בקבוצת מילר נסייע לכם במשא ומתן המסחרי מול המוכר, הקונה או היזם עמו אתם מתכננים להתקשר בעסקה ונעמיד לרשותכם את הכלים המתקדמים ביותר כדי לבחון כל עסקה לגופה ולהגיע לתוצאה הטובה ביותר.

שומות, הערכות שווי ואומדנים

בעסקאות נדל״ן נדרשים משקיעים ויזמים לבצע הערכות שווי של נכסי נדל"ן שונים (כגון נכסים בייעוד למגורים, למסחר ותעסוקה ועוד) וזאת על מנת לדעת מהו שוויים הריאלי, הן עבור ביצוע העסקה, הן עבור לקיחת הלוואות למימון והן עבור גופים ורשויות אליהם נדרשים לדווח אודות ביצוע העסקה. קבוצת מילר מעניקה שירותים אלו, כמו גם חוות דעת ואומדנים רלוונטיים של תשלומי חובה והיטלים, תשלומים לרשות מקרקעי ישראל, היטלי השבחה לועדה המקומית, היטלי פיתוח לרשות המקומית ועוד, הכרוכים בביצוע עסקה במקרקעין. אנו מבינים היטב כי מה שמעניין אתכם בסופו של דבר הוא לא רק שווי הנכס בשוק אלא גם השורה התחתונה של הרווח או התמורה נטו שתישאר לכם בכיס לאחר ביצוע העסקה.

קבוצת מילר ייעוץ והשקעות | בית השקעות לנדל"ן

דוחות אפס ובדיקות כדאיות כלכלית

דוח אפס הינו דוח כלכלי אשר נערך לרוב בידי שמאי מקרקעין ואשר מהווה כלי עזר לבחינת הרווח הכלכלי הגלום בפרויקט נדל"ן בנקודת ה"אפס" שלו, עוד בטרם ביצועו. דוח אפס כולל ניתוח מפורט של הפרויקט על שלל רבדיו המשפטיים, התכנוניים, הרישויים ועוד, בדגש על הערכת אומדן עלויות הפרויקט (לרבות עלות/שווי הקרקע) אל מול ההכנסות הצפויות ממנו – וכנגזרת מכך מהו שיעור הרווחיות הגלום בפרויקט והאם הוא עומד בתנאי הסף המתאימים לקבלת אשראי וליווי פיננסי ממוסד בנקאי או גוף מממן אחר.

דוחות אפס ובדיקות היתכנות כלכלית נערכים בדרך כלל ביחס לכל סוגי הפרויקטים הנדל"נים הקיימים, כגון נדל"ן למגורים, משרדים ומסחר, תעשיה, מלונאות, דיור מוגן, מעונות סטודנטים ועוד, ומאפשרים גם לבחון במסגרתם מספר חלופות תכנוניות לשם בחירת החלופה התכנונית המיטבית מבחינה כלכלית, ולבקר את מחיר הקרקע הראוי לקניה בהינתן שיעור הרווחיות הרצוי.

קבוצת מילר ייעוץ והשקעות | בית השקעות לנדל"ן

חוות דעת ובדיקות תכנון ורישוי

בשלבי התכנון של פרויקטים נדלניים בסדרי גודל שונים, נדרשים יזמים לדעת לפרטי פרטים את כל הדרוש לתכנון בהיבט המוניציפאלי כגון: הוראות מהותיות הקבועות בתכניות בניין עיר שבתוקף, ניתוח זכויות הבניה המאושרות וכן זכויות הבניה הפוטנציאליות מכוח תכניות מופקדות או בהכנה, היתרי בניה שניתנו והחלטות ועדה שהתקבל ביחס לנכס ובסביבתו ועוד. קבוצת מילר מספקת חוות דעת ובדיקות חיוניות היקפיות על מנת שתגיעו לבחינת ההשקעה או לשלבי תכנון הבניה מצוידים בכל הידע הנדרש כך שתימנעו ככל הניתן מהפתעות בלתי צפויות.

קבוצת מילר ייעוץ והשקעות | בית השקעות לנדל"ן
קבוצת מילר ייעוץ והשקעות | בית השקעות לנדל"ן

הפחתות וחיסכון בהיטלים ותשלומים לרשויות

אף אחד לא אוהב לשלם היטלים ותשלומים גבוהים לרשויות. גם אנחנו לא! על בסיס האומדנים הרלוונטיים שביצענו לגובה ההיטלים והתשלומים לרשויות, ישנם צעדים שניתן לנקוט על מנת לצמצם ככל האפשר את גובה החבות בתשלומים כגון היטל השבחה, היטלי פיתוח, דמי הסכמה, דמי חכירה והיוון, דמי היתר והקנית בעלות ועוד. קבוצת מילר תסייע לכם לבצע את כל הפעולות הנדרשות על מנת להקטין באופן מקסימלי את גובה החשיפות לתשלומים כאמור ולהעניק לכם את הביטחון והודאות להם אתם זקוקים. כמו כן, במידה וכבר הוטלו עליכם חיובים או אף במקרה בו כבר שילמתם אותם, נבחן עבורכם האם קיים פוטנציאל לחיסכון, מהי הפרוצדורה הנכונה ביותר שבאמצעותה יש לפעול לשם הקטנת גובה החבות, וכן נפעל בשמכם לקבלת החזרים כספיים.