ייעוץ משפטי

רובן ככולן של עסקאות הנדל״ן כרוכות בתשלום סכומי כסף לא מבוטלים, אשר לעיתים אף מהווים את העסקאות הגדולות ביותר שעושה אדם במהלך חייו.

לעיתים ישנן עסקאות שנראות על פניו פשוטות (החלפת נכס בכסף), אך בפועל בשל סיבות רבות ביניהן נתוני הנכס, היקף העסקה, משך העסקה, אי ודאות הקשורה בצדדים לעסקה ובצדדים שלישיים ועוד, מדובר בעסקאות מורכבות ובעלות פוטנציאל רב לסיכונים. כך גם למשל, במרבית עסקאות הנדל"ן שיעור הפיצוי המוסכם שאינו מצריך הוכחת נזק מצד הניזוק, הינו כ-10% מגובה העסקה. פירושו של דבר כי במקרה של הפרה יסודית מצד אחד הצדדים, אף אם נעשתה בתום לב, שכרו עלול לצאת בהפסדו אם יאבד את העסקה תוך חבות בפיצוי בסך של מאות אלפי שקלים ואף מעבר לכך. מכל סיבות אלו ועוד, חשוב שתקבלו ייעוץ וליווי משפטי צמוד, החל משלב טרום המו"מ בעסקה ולכל אורכה ועד השלמתה, שיעניק לכם מענה מקצועי בכל ההיבטים המשפטיים הכרוכים בעסקאות מסוג זה.

קבוצת מילר ייעוץ והשקעות | בית השקעות לנדל"ן

ייצוג וליווי במו"מ

מלאכת משא ומתן בייצוג צדדים לעסקת נדל"ן היא אמנות. שיתוף פעולה בין צדדים שונים העומדים משני צדי המתרס הינו הכרחי להצלחת העסקה, אך בכפוף לשמירה על כל האינטרסים המהותיים של הלקוח ונקיטת משנה זהירות ממוקשים בעסקה. לקוחות רבים בוחרים לערב את עורך הדין המייצג רק בשלב שלאחר סגירת כל התנאים המסחריים בעסקה ועקב כך מפספסים חלון הזדמנויות יקר למיצוי המו"מ ושיפור תנאי העסקה. חלק מהרוכשים נמנעים מביצוע בדיקות ופעולות הכרחיות טרם ביצוע עסקה, ובנסיבות אלו, חשופים לתמחור לא ראוי של העסקה, לביצוע עסקה גרועה, לא כדאית ואף מסוכנת עבורם; גידור סיכונים לא מיטבי; לחשיפה להוצאות ותשלומים בלתי צפויים ואף להפרה יסודית של ההסכם ותשלום פיצויים למוכר עקב אי יכולת להשלים את העסקה. אנו בקבוצת מילר נבטיח שתקבלו ייצוג וליווי מקצועי צמוד שידאג לכל האינטרסים שלכם, כך שתוכלו להיות שקטים ומלאי תחושת ביטחון שהעסקה שלכם בטוחה וכדאית עבורכם.

קבוצת מילר ייעוץ והשקעות | בית השקעות לנדל"ן

עסקאות מכר, קומבינציה ובניה עצמית

בעל זכויות בנכס נדל"ני יכול לפעול למימוש זכויותיו בו במגוון חלופות של עסקאות, אשר לכל אחת מהן יש את המאפיינים שלה, היתרונות והחסרונות שלה, כמו גם הסיכויים והסיכונים הכרוכים בה. כך למשל, עסקאות מכר, קומבינציה ובניה עצמית, נבדלות זו מזו בתמורות להן יהיה זכאי בעל הנכס, בהיבטי המס, במשך העסקה והסיכונים הכרוכים בה ועוד. אנו ממליצים להיעזר במומחים אשר יבחנו את כלל ההיבטים הנוגעים בנכס ובעסקה, לשם בחינת ההבדלים בין חלופות המימוש השונות וקבלת החלטה בדבר חלופת המימוש המיטבית, המתאימה ביותר לצרכי הלקוח.

קבוצת מילר ייעוץ והשקעות | בית השקעות לנדל"ן
קבוצת מילר ייעוץ והשקעות | בית השקעות לנדל"ן

שכירות ונדל"ן מניב

משקיעים רבים, בין אם יחידים ובין אם חברות, בוחרים להכניס לפורטפוליו ההשקעות שלהם, נדל״ן מניב המפיק תשואה שוטפת של דמי שכירות חודשיים, כגון נכסים בייעוד למסחר ותעסוקה, משרדים, מבני תעשיה ומלונאות ואף דירות מגורים. השקעה בנכס מניב אינה בהכרח מיועדת לטווח ארוך ולעיתים יבחרו משקיעים אלו לממש את הנכס לאחר השבחתו כנכס מושכר.

הטיפול המשפטי בחוזי שכירות בנכסים מניבים בכלל ובפרט בסקטור הנדל"ן המסחרי, מצריך מומחיות וניסיון רב בתחום, בשים לב למערכת היחסים המתמשכת וארוכת הטווח עם השוכרים, היבטים משפטיים ומסחריים ייחודיים המאפיינים את תחום זה, ואף מאזן יחסי הכוחות השונה בין הצדדים. במידה ויש בבעלותכם נכס מניב או שבכוונתכם לרכוש נכס כזה, אנו מזמינים אתכם להיוועץ עמנו וליהנות מליווי משפטי מקצועי אשר יבטיח את ההנאה שלכם מהנכס, תוך הגנה מיטבית מפני מכלול הסיכונים הכרוכים בהעמדתו לשימוש של צדדים שלישיים.

קבוצת מילר ייעוץ והשקעות | בית השקעות לנדל"ן

ניהול הון משפחתי וירושות

נהוג לומר "מרבה נכסים, מרבה דאגות…" ובאמת, לא מעט משפחות מוצאות עצמן טרודות ומותשות מניהול נכסי הנדל"ן שברשותן, דבר שלעיתים אף מוביל למרבה הצער לסכסוכים בין בני משפחה או יורשים. ניהול נכון של ההון המשפחתי באמצעות גורם מקצועי ניטראלי ואובייקטיבי, אשר משכיל לנקוט בצעדים המתאימים לשם שמירה על לכידות המשפחה והתרת פלונטרים, ללא פניות וללא מעורבות רגשית, יחסוך לכם הרבה מאד זמן, כסף, ריבים וכאבי לב מיותרים ויוריד מכם את הצורך לעסוק במה שלא נוח לכם ובמה שאינכם מומחים בו. כמו כן, במקרים רבים שבהם משפחות מעוניינות להיערך להעברה בין דורית ליורשים העתידיים, אלו נתקלות בדילמות וקשיים כיצד לחלק את הנכסים ובמקביל לשמור על עקרונות מסוימים, כדוגמת עיקרון השוויון והאיזון בין היורשים. אנו נשמח לסייע לכם בהתמודדות עם כל דילמה וקושי כאמור, הן מבחינה משפטית ומיסויית והן מבחינה פיננסית וכלכלית, והכל בהתאם למטרות שיוגדרו יחדיו בראשית התהליך.   

קבוצת מילר ייעוץ והשקעות | בית השקעות לנדל"ן
קבוצת מילר ייעוץ והשקעות | בית השקעות לנדל"ן

רישום והסדרת זכויות

חוק המקרקעין קובע כי עסקה נגמרת ברישום, ואילו עסקה שלא נגמרה ברישום רואים אותה כהתחייבות לעשות עסקה. ככל וטרם הוסדר הרישום של הנכס על שמכם בלשכת רישום המקרקעין (או במרשם רלוונטי אחר, בנסיבות העניין) זכויותיכם בנכס עלול להיות נתונות בסיכון ואינן בהכרח מובטחות, אף אם שילמתם את מלוא התמורה וקיבלתם את החזקה בו. להסדרת הרישום היבטים רבים והשלכות מגוונות, בין היתר גם על היכולת לממש ולסחר את הנכס לצד ג', לרבות על שוויו בשוק או לצרכי בטוחה עבור מוסד מממן. קבוצת מילר רואה חשיבות עליונה בקידום הסדרת הזכויות בנכס ורישומן על שמכם במהירות האפשרית, תוך התגברות על מכשולים ומורכבויות משפטיות במקרי הצורך.