ייעוץ מיסוי

כל עסקת מקרקעין כרוכה בתשלומי מס למיניהם וכן בהיבטי מס שונים, כגון מע״מ, מס הכנסה, מס שבח, מס רכישה וכיוצ"ב. התייעצות מוקדמת עם מומחים תאפשר לכם להקטין את חשיפות המס שלכם ולחסוך תשלומי מס מיותרים.

לעיתים, תשלומי מס אלו אינם נלקחים בחשבון כראוי על ידי המוכר או הקונה, בגלל חוסר ידע וניסיון או מחמת חוסר תשומת לב ובעוד שיש לכך השפעה ישירה על תמחור העסקה וכדאיותה. אנו בקבוצת מילר, נסייע לכם לתכנן נכון את העסקה מראשיתה, אף בטרם השלמת סיכום התנאים המסחריים בין הצדדים, ונדאג לגבש את מתווה המס המיטבי כך שתצטרכו לשלם כמה שפחות מיסים.

קבוצת מילר ייעוץ והשקעות | בית השקעות לנדל"ן

ייעוץ טרום עסקה ותכנוני מס

לפני שאתם נכנסים לעסקה, חשוב לבדוק אילו מיסים יהיה עליכם לשלם על מנת שלא תהיו מופתעים. בדיקה שכזו חייבת להיעשות עוד בטרם תחתמו על החוזה, בין אם אתם המוכרים ובין אם אתם הקונים, כך שתוכלו להגיע לעסקה עם מרב הידע לצדכם. על מנת שהקונה יקבל החלטה מושכלת האם להתקשר בעסקה עליו להתחשב במסגרת תקציב הרכישה בכלל התשלומים הכרוכים בעסקה ולא רק בעלות הרכישה הישירה שמשולמת למוכר. כמו כן, על המוכר לבצע בדיקות ואומדנים ביחס לסכום התמורה נטו שיישאר לו בכיס לאחר ניכוי תשלומי מיסים, ואף לעיתים לנקוט בתכנון מס מקדים לעסקה, לצורך צמצום והקטנה של תשלומי המס הצפויים. קבוצת מילר תסייע לכם לבצע את כל הבדיקות הנדרשות על מנת לבנות עבורכם מתווה מס מיטבי עבור העסקה שלכם, אשר יקטין באופן מקסימלי את חשיפות המס ויעניק לכם את הביטחון לו אתם זקוקים.

קבוצת מילר ייעוץ והשקעות | בית השקעות לנדל"ן

ייעוץ וליווי מיסויי שוטף

לאחר חתימתה של העסקה, על הצדדים לעסקה לדווח אודות ביצוע העסקה לרשויות המס בהתאם להוראות החוק. במקרים רבים, עורכי הדין המייצגים בעסקה אינם מומחים בדיני מיסים ומומלץ להעביר למומחים בתחום המס את הטיפול בדיווח העסקה, כמו גם את ליווי ההליך השומתי מול רשויות המס עד להשלמתו. קבוצת מילר מתמחה בתחום המיסים ופועלת בנחישות וללא לאות להשגת תוצאות המס המיטביות עבור לקוחותיה וקבלת אישורי מס סופיים להשלמת העסקה בהקדם האפשרי. כמו כן, אנו נשמח להעניק לכם ייעוץ וליווי מיסויי שוטף, אשר יהיה מותאם לקצב החיים הדינמי שלכם ולמצבכם הפיננסי המשתנה, כך שלא תשלמו לאורך הדרך מיסים מיותרים, מעבר למינימום הנדרש.

קבוצת מילר ייעוץ והשקעות | בית השקעות לנדל"ן
קבוצת מילר ייעוץ והשקעות | בית השקעות לנדל"ן

הפחתות והחזרי מס

במידה וכבר הוטלו עליכם חיובי מיסים או אף במקרה בו כבר שילמתם אותם, אנו בקבוצת מילר נבדוק את השומה שקיבלתם ונבחן עבורכם האם קיים פוטנציאל לחיסכון במיסים. במקרים רבים, מוטלים על נישומים חיובי מיסים ביתר, לעיתים אף בעשרות ומאות אלפי שקלים, משלל סיבות ביניהן טיפול ראשוני לא מקצועי של המייצג הקודם, אי מיצוי כלל הטבות המס העומדות לנישום, טעות שמקורה בהחלטת רשות המיסים ועוד. במקרים אלו ונוספים, אנו נדאג לפעול מול הגורמים הרלוונטיים להפחתת החבות שהוטלה ובמקרים המתאימים לקבלת החזרי מס ישירות לחשבונכם, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.

קבוצת מילר ייעוץ והשקעות | בית השקעות לנדל"ן

חוות דעת במיסוי והליכי החלטת מיסוי מקדמית (פרה רולינג)

בעסקאות המכילות סוגיות מס מורכבות או שקיימת אי בהירות לגביהן, אנו ממליצים במקרים מסוימים להצטייד בחוות דעת משפטית במיסוי או לנקוט בהליך של החלטת מיסוי מקדמית (פרה רולינג) למול רשויות המס.

חוות דעת במיסוי נועדו לנתח עבור הלקוח את סוגיות המס הרלוונטיות לעסקה ולחוות דעה בדבר העמדה המשפטית הראויה ביחס להיבטים שבמחלוקת. יצוין כי על אף שאין הכרח כי העמדה המוצגת בחוות הדעת תהא מקובלת על רשויות המס, חוות הדעת עשויה להגן על הלקוח, בבוא היום, מלפני חשיפה להליכים פליליים, כתוצאה מהסתמכותו בתום לב עליה. לרוב, חוות דעת במיסוי תינתן בטרם ביצוע הפעולה או נקיטת העמדה העולה ממנה, ובמקרים מסוימים אף קיימת חובת דיווח בדבר קבלת חוות הדעת לרשויות המס.

לעומת זאת, החלטת מיסוי מקדמית (פרה רולינג) היא החלטה הניתנת על ידי רשויות המס עצמן, בנושאי מס הכנסה, מס ערך מוסף ומיסוי מקרקעין, בעקבות פניה יזומה מצד הנישום, בדרך כלל בטרם ביצוע העסקה. יתרונותיה העיקריים של החלטת מיסוי מקדמית הינה קבלת וודאות באשר לתוצאות המס בקשר עם העסקה טרם ביצועה, אשר עשויות להיות להן השלכה מהותית על תנאי העסקה ואף על עצם כדאיות ההתקשרות בה.

קבוצת מילר ייעוץ והשקעות | בית השקעות לנדל"ן
קבוצת מילר ייעוץ והשקעות | בית השקעות לנדל"ן

ייצוג בהליכי השגה וערר

במקרים של חוסר הסכמה בין הנישום ובין רשויות המס הרלוונטיות, ניתן לנהל דיוני שומה במטרה לנמק ולתמוך את עמדת הנישום, ואף במקרים המתאימים להגיש השגה על החלטת הרשות ואף ערר לערכאות משפטיות. לשם ניהול הליכי שומה אלה ובחינת סיכויי ההצלחה שלהם, יש להיעזר בייעוץ וליווי משפטי מקצועי של מומחים במיסוי.